top of page
Speaker in front of a Crowd

הרצאות

סתר תיקון חצות
זמרת תימן במוזיקה הישראלית
מוזיקה יהודית במוזיאון בית התפוצות
שירת יהודי תימן בזמן העברי
bottom of page