top of page

מופעים

זמר יהודי מסורת וחידוש 1986
בני תימן שירת קודש
מחקר הדיואן
ערב הספר מוזיקה יהודית
שירת ספרד בזמרת העדות
מעגל החיים
teman
ערב לכבוד יענו בקול שירים
בוקר   הדיואן 1977
ערב בן חיים
1990 ערב בני תימן 01
בני תימן שירת קודש
bottom of page