top of page
ירדה השבת - רבינוב – זהבי
00:0000:00
לכה דודי - שלמה אלקבץ – זעירא
00:0000:00
לכה דודי - שלמה אלקבץ
00:0000:00
ברכו את יהוה - שלמה רוסי
00:0000:00
אדון עולם - שלמה רוסי
00:0000:00
על נהרות בבל - בוריס פיגובט
00:0000:00
בלי שיר ותוף - לאה גולדברג – חיים פרמונט
00:0000:00
יפה נוף - יהודה הלוי
00:0000:00
רויז רויז - הרבי מרימנוב
00:0000:00
אל הציפור - חיים נחמן ביאליק
00:0000:00
ספרי תמה - סעדיה בן עמרם
00:0000:00
התרגעות - יהודה קרני
00:0000:00
בפאת הכפר - עמנואל זמיר
00:0000:00
שיר ארץ - יונתן – ארגוב
00:0000:00
שמחו נא - מתתיהו שלם
00:0000:00
אורחה במדבר - דוד זהבי – יעקב פיכמן
00:0000:00
יש לי גן - חיים נחמן ביאליק
00:0000:00
ארבעה אחים - נעמי שמר
00:0000:00
שיר אחרי מלחמה - אריק איינשטיין
00:0000:00
זמר שכזה - הירש – רוטבליט
00:0000:00
bottom of page