top of page
עין ולב - שלם שבזי
00:0000:00
חוס אלהי ממעונך - חסדאי ויהודה הלוי
00:0000:00
אם ננעלו - שלם שבזי
00:0000:00
אם ננעלו - שלם שבזי
00:0000:00
קריה יפהפיה - זכריה אלדאהרי
00:0000:00
לפלח הרימון - יהודה הלוי
00:0000:00
איומתי תעורר הישנים - שלם שבזי
00:0000:00
אמת אתה חתננו - אביתר
00:0000:00
אני אשאל שבח האל -
00:0000:00
אדון הכול - שלם שבזי
00:0000:00
כי אשמרה שבת - אברהם אבן עזרא
00:0000:00
אהבת הדסה - שלם שבזי
00:0000:00
אהיה אשר אהיה - אהרן מנזלי
00:0000:00
לנר ולבשמים - סעדיה
00:0000:00
סעי יונה - דוד בן זכריה הלוי
00:0000:00
איומה בהר המור - שלם שבזי
00:0000:00
bottom of page